ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


 

 Έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για τη θεσμοθέτηση διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος Πυρηνικής Τεχνολογίας Ακτινοπροστασίας από τα τμήματα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής του ΑΠΘ.
Η σκοπιμότητα, η δομή του προγράμματος και το περιεχόμενο των μαθημάτων περιγράφονται στα αρχεία:

 

                                    - σκοπιμότητα

                                    - δομή προγράμματος

                                    - περιεχόμενο μαθημάτων

 

 Δεδομένου ότι η έγκριση του προγράμματος από το υπουργείο παιδείας είναι χρονοβόρα, προγραμματίζεται να δοθούν από το ΤΗΜΜΥ, από Μάϊο ως και Οκτώβριο 2009, τα εξής μαθήματα.

 

NT01 Πυρηνική Φυσική, ανίχνευση και μέτρηση ακτινοβολιών

RP01 Ακτινοπροστασία

NT06 Κύκλος πυρηνικού καυσίμου

RP02 Κρισιμότητα-ασφάλεια

NT02 Φυσική Αντιδραστήρων, Κρισιμότητα και Σχεδιασμός

 

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του υποπρογράμματος, που πιστοποιείται με τις αντίστοιχες εξετάσεις, παρέχεται σχετικό Μεταπτυχιακό Πιστοποιητικό (ΜΠ) και οι φοιτητές, όπως προβλέπεται στη δομή του προγράμματος, στην περίπτωση που θα γίνουν δεκτοί στο πλήρες πρόγραμμα, θα πιστωθούν αυτά τα μαθήματα.
Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει στο πλαίσιο της δωρεάν δημόσιας εκπαίδευσης, δηλαδή χωρίς δίδακτρα.
Όποιος ενδιαφέρεται καλείται να δηλώσει την κατ αρχήν πρόθεσή του στη διεύθυνση.

 

domis@nestoras.ee.auth.gr

 

Οι αιτήσεις εγγραφών υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, (ισόγειο κτιρίου Δ΄Πολυτεχνικής Σχολής), από τις 3-20 Απριλίου 2009.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
1) Αντίγραφο Πτυχίου
2) Αναλυτική βαθμολογία
3) Θέμα και όνομα επιβλέποντος διπλωματικής εργασίας
4) Θα πρέπει επίσης να διαπιστωθεί ικανοποιητική γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με συνέντευξη.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Θεσσαλονίκη, 23 Μαρτίου 2009